Taxatie

Uiteraard kunt U bij ons ook terecht voor een taxatie van uw onroerende zaak. Door de jarenlange ervaring en expertise met betrekking tot de vele verschillende taxaties die wij verrichten, zijn wij uitstekend in staat om van alle soorten onroerende zaken een marktconforme taxatie te verrichten. Bij de taxatie wordt altijd de doelstelling genoemd Deze doelstelling kan ondermeer zijn:

  • het verkrijgen van een financiering
  • een successie aangifte
  • het vaststellen van de waarde ten behoeve van een echtscheiding
  • alsmede fiscale doeleinden.